Zápis

Momentálně probíhá předběžný zápis

Předběžná přihláška mimo termín Řádného zápisu
– nezávazná, informativní
– neslouží jako náhrada Řádného zápisu!
– zájemce pak na jaře (březen/duben) oslovíme s detailnějším dotazníkem a informacemi a pozveme je na zkušební den
– pokud nám chcete dát vědět Váš zájem o docházku mimo termín Řádného zápisu, vyplňte Předběžný přihlašovací formulář

Informační schůzka

Dne 28. února 2023 proběhne v LK Medlánka informační schůzka
Pokud se schůzky plánujete zúčastnit, vyplňte, prosím, Předběžný přihlašovací formulář , na který Vám zašleme bližší informace.

Řádný zápis

Přijímání dětí probíhá na základě pravidel ukotvených v Provozním řádu Medlánky.

Upozorňujeme, že na přijetí dítěte do Medlánky nevzniká žádný nárok. O přijetí dětí rozhoduje ředitelka spolu s koordinátorkou a pedagogy na základě vstupního dotazníku a modelu docházky, přičemž pro přijetí je rozhodující:

  • věk a zralost dítěte pro předškolní docházku (posuzujememe zpravidla při zkušebních dnech),
  • sourozenci a děti zaměstnanců Frank Bold Kids, LMŠ Sýkorka a Frank Bold mají přednost,
  • seznam čekatelů z předchozích zápisů tzv. náhradníci mají přednost,
  • děti s bydlištěm v Medlánkách mají přednost,
  • vyrovnané zastoupení obou pohlaví ve skupině,
  • kapacita LK Medlánka a model docházky.

Pro dostatečné posouzení zralosti dítěte pro předškolní docházku můžete být ještě pozváni na Zkušební den, kdy naši průvodci detailněji posoudí schopnost dítěte zvládnout pobyt v lesním klubu. Během dubna/května pak rozhodujeme o přijetí/nepřijetí pro další školní rok.

Věková kategorie přijímaných dětí
zpravidla od 3 let, mladší děti přijímáme pouze výjimečně

Příjem přihlášek
termín není stanoven

V případě dotazů zavolejte nebo napište koordinátorce
Mgr. Zuzana Dolinay

Členské příspěvky

Veškeré informace naleznete zde.

Před podáním žádosti si důkladně prostudujte

Postup řádného zápisu

1. krok
– svůj zájem o docházku vyjádříte vyplněním Přihlašovacího formuláře
– stávající rodiče se mohou přihlásit prostřednictvím Přihlašovacího formuláře pro stávající rodiče

2. krok
– novým dětem a rodičům doporučujeme přijít k nám na Zkušební den

3. krok
termín není stanoven Vám bude doručeno Rozhodnutí o ne/přijetí

4. krok
– v případě přijetí Vám bude zaslána přihláška ke členství ve spolu Frank Bold Kids, která je současně přihláškou dítěte k docházce
– přihlášku vytiskněte, vyplňte a podepište

5. krok
– do 7 dnů od potvrzení přijetí dítěte uhraďte nevratnou zálohu ve výši 1 000 Kč
– informace pro úhradu platby naleznete zde

6. krok
– doplatek zbytku členského příspěvku uhraďte do termín není stanoven (informace pro úhradu platby naleznete zde)
– v případě neuhrazení částky do tohoto data bude místo nabídnuto dalším zájemcům
– doplatek umožní Vašemu dítěti docházku na září/říjen následujícího školního roku