Povinně zveřejňované informace

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro Lesní klub U Sysla je Frank Bold Advisory, s.r.o., IČO 282 79 026, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, tel. +420 545 213 975, poverenec@frankboldadvisory.cz, a jmenovanou osobou je Mgr. Jitka Mihulková.

1. Název

Lesní klub U Sysla

2. Důvod a způsob založení

Lesní klub U Sysla založila nezisková organizace Frank Bold Society.

V dubnu 2011 bylo založeno občanské sdružení EPSÍK, nyní spolek Frank Bold Kids, který aktivity LK U Syslazaštiťuje.

Frank Bold Kids z. s., Údolní 567/33, 602 00 Brno, IČO 22893512.

Lesní klub U Sysla poskytuje předškolní vzdělávání.

3. Organizační struktura

Ředitelka klubu a zakladatelka spolku Frank Bold Kids z.s. je Mgr. Šárka Nekudová, řídí a kontroluje veškerou činnost lesního klubu.

Zástupkyní ředitelky je Mgr. Veronika Koválovská. Zastupuje ředitelku klubu v době její nepřítomnosti v omezeném rozsahu.

V klubu dále pracují pedagogičtí a provozní zaměstnanci.

4. Kontaktní spojení

4.1 Adresa pro poštovní kontakt

Frank Bold Kids, z.s., Údolní 567/33, Brno 602 00

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Lesní klub U Sysla
Zahrada parc. č. 935 a 936, Brno – Medlánky
621 00

4.3 Úřední hodiny zástupce ředitele školy

Mgr. Veronika Koválovská
telefon: (+420) 734 202 658
e-mail: usysla@frankbold.org

4.4 Telefonní číslo

(+420) 734 202 658

4.5 Adresa internetové stránky

www.skolkausysla.cz

4.6 ID datové schránky

kyctw7x

5. Případné platby lze poukázat

Číslo bankovního účtu: 2400137996
Kód banky: 2010

6. Identifikační číslo

22893512

7. Daňové identifikační číslo

CZ06162967

8. Dokumenty

Naleznete v sekci Dokumenty.

9. Žádost o informace

Se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti a další podání je možné doručit osobně, písemně na adresu školy, elektronicky nebo telefonicky.

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti a další podání je možné doručit osobně, písemně na adresu školy, elektronicky nebo telefonicky.

11. Opravné prostředky

Se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti a další podání je možné doručit osobně, písemně na adresu školy, elektronicky nebo telefonicky.

12. Formuláře

Naleznete v sekci Dokumenty.

13. Popis postupů – návody pro řešení životních situací

Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Předpisy

LK U Sysla nevyužívá dalších předpisů.

15. Úhrady za poskytování informací

Škola nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma.

16. Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Naleznete v sekci Dokumenty.