Výběr základní školy

Na výběr základní školy pro Vaše děti je dobré nechat si dostatek času a energie. Abychom Vám práci alespoň trochu usnadnili, máme pro začátek pár tipů a stručný přehled zajímavých škol, které naleznete v blízkosti našich školek.

 • pozvolný sběr informací o školách a vyhodnocení, co od školy čekáte, je vhodné začít řešit rok předtím, než je dítě předškolákem
 • vzdělávací směr je třeba vybírat dle potřeb a možností každého dítěte (nevztahovat na individuální potřeby rodičů)
 • některé školy mají vlastní “přípravný” ročník pro předškoláky, tyto děti pak bývají upřednostněny při přijímacím řízení
 • dny otevřených dveří bývají většinou na podzim i na jaře a často je možné domluvit náhled ve výuce, který prohloubí celkový dojem ze školy
 • jestli vybíráte mezi menšími školami, bývá možné dohodnout schůzku s vedením a popovídat si o jejich vizi a koncepci školy
 • kromě kvality školy myslete i na její vzdálenost od Vašeho bydliště, aby děti (zvlášť pak ty starší) po výuce nebyly odtržené od svých kamarádu a známého prostředí
 • většina soukromých škol se platí 10 měsíců v roce, některé však 12 měsíců, na sourozence bývá sleva

Přehled směrů vzdělávání

Montessori směr

 • třídy jsou věkově smíšené (po trojročích)
 • učitel je v roli rádce a pomocníka, který dává podněty
 • každé dítě postupuje podle svého tempa, zpravidla si samo volí, čemu se budou kdy věnovat, děti navzájem spolupracují
 • využívání montessori pomůcek
 • slovní hodnocení místo známkování

Waldorfský směr

 • výuka (alespoň přírodovědných předmětů) probíhá v blocích, děti se lépe soustředí na jedno téma po delší dobu
 • bloky i další vyučovací hodiny obsahují tři části: rytmickou, vyučovací a vyprávěcí
 • důraz na vnímání přírody, rytmus (dne, roku..) a tradice
 • princip jednoho třídního učitele od 1. do 8. – 9. třídy, který pečuje o rozvoj osobnosti dítěte
 • slovní hodnocení místo známkování

Zaměření na talenty

 • nadáním či talentem myslíme přirozený způsob chování, myšlení a cítění člověka
 • rozpoznání a podpora vrozených talentů u dítěte a jejich přeměna na silné stránky
 • můžeme je rozpoznávat již od 3-4 let věku dítěte
 • na základě výzkumu spol. Gallup bylo definováno celkem 34 talentových témat rozdělených do 4 skupin: talenty realizační, ovlivňovací, vztahové, strategické

Začít spolu

 • třída je uspořádána do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností
 • děti jsou spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování
 • vyučující je spíše v roli průvodce – nabízí dětem různé typy činností a míru podpory dle jejich individuálních potřeb
 • děti se učí plánovat, řídit svoji práci a přebírat za ni zodpovědnost
 • učitel při hodnocení žáky nesrovnává mezi sebou
 • chybu vnímají jako neoddělitelnou součást učení

Projektová výuka – Dalton 

 • volnost – nebo také zodpovědná svoboda – ta žáky vybízí k tomu, aby samostatně a svobodně pracovali v rámci vymezených pravidel.
 • samostatnost – v rámci svého plánu, na jehož vytváření se dítě podílí, pracuje samostatně, určuje si své tempo práce
 • spolupráce – v rámci projektové výuky, ranních komunitních kruhů atd.
 • vizuální znázornění stromu, na kterém dítě zaznamenává pokrok ve všech oblastech

Projektová výuka – Hejný

 • založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí
 • principy: budování schémat, práce v prostředích, prolínání témat, rozvoj osobnosti, skutečná motivace, reálné zkušenosti, radost z matematiky, vlastní poznatek, role učitele, práce s chybou, přiměřené výzvy, podpora spolupráce
 • vychází ze 40 let experimentů a prakticky využívá historické poznatky, které se v dějinách matematiky objevují od starověkého Egypta až dodnes

Různé formy škol

Státní škola 

 • vedená v Rejstříku MŠMT 
 • může být zavedený poplatek např.za asistenta pedagoga atd.

Soukromá škola vedená v Rejstříku MŠMT

 • školné

Soukromá škola NEvedená v Rejstříku MŠMT

 • Sdružená škola
 • škola pro tzv. domškoláky –  je nutné přezkoušení na škole vedené MŠMT
 • školné

Tipy na základní školy v okolí

Zde nabízíme seznam škol v dostupném okolí LMŠ Sýkorka a LK Medlánka a LK U Sysla, se kterými jsme ve spojení, nebo na ně máme kladné reference od našich rodičů:

ZŠ Eduard (Řečkovice)

 • prolínání různých směrů výuky – Clifton Strengths talentová metoda, Dalton, Montessori, Hejného metoda
 • soukromá škola vedená v Rejstříku MŠMT

ZŠ Letokruh (Řečkovice)

 • projektová výuka s prvky Montessori
 • lesní dny, návaznost na LMŠ
 • soukromá škola vedená v Rejstříku MŠMT 

ZŠ Horácké náměstí – třída Začít spolu (Řečkovice)

 • Daltonská a Hejného metoda
 • státní škola

ZŠ Hudcova (Medlánky)

 • daltonské prvky ve výuce, skládankové učení, metody kritického myšlení
 • státní škola

ZŠ Slunovrat (Brno-střed)

 • lesní dny, návaznost na LMŠ
 • soukromá škola vedená v Rejstříku MŠMT 

ZŠ Waldorf (Žabovřesky)

 • Waldorfská škola
 • státní škola

ZŠ Pramínek (Bystrc)

 • Začít spolu
 • státní škola

ZŠ Pastviny (Komín)

 • Montessori výuka
 • státní škola

ZŠ Liška (Žabovřesky)

 • lesní základní škola, lesní dny, návaznost na LMŠ
 • sdružená škola

ZŠ Divizna (Kuřim)

 • výuka s prvky waldorfské pedagogiky
 • soukromá škola vedená v Rejstříku MŠMT