Spolupráce s rodinami

Lesní klub U Sysla funguje od začátku jako komunitní a neziskový projekt. Rodiče jsou nedílnou součástí školky, mají možnost se podílet na programu, údržbě a rozvoji zázemí a pozemku i na organizačních záležitostech.

Proč je zapojení rodičů pro nás důležité

Velmi si ceníme přátelských vztahů mezi rodiči, pedagogy a dětmi. Vzájemná podpora a komunikace umožňuje hladší řešení problémů, dává dětem pocit bezpečí a rodičům důvěru ve vedení školky. Za velmi důležitý považujeme i fakt, že děti se takto přirozeně učí od svých rodičů být aktivní v komunitním životě. Vidí své rodiče spolupracovat na společném díle a samy přirozeně mají chuť se zapojovat.

Ze srdce děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhají vytvořit z klubu U Sysla skvělé místo pro děti. Bez vás by to nešlo.

Komunikace s rodiči

Při zápisu dítěte do klubu jsou rodiče zařazeni do e-mailové konference, přes kterou dostávají všechny aktuální informace týkající se programu a organizačních záležitostí. Tyto informace jsou vždy publikovány i na webu v Aktualitách. Fotky a videa z běžného provozu, po souhlasu rodičů, uveřejňujeme zejména na Facebookovém profilu Sysla. Fotky ze slavností a od profesionálních fotografů mají rodiče k dispozici ke stažení na soukromém úložišti. Jako online dokumenty fungují i rozpisy omluv a náhrad docházky a aktuální jídelníček. Přibližně jednou za 2-3 měsíce se koná rodičovská schůzka, na které je vždy přítomna ředitelka klubu a dva členové pedagogického týmu.

Zastoupení rodičů ve výkonné radě zřizovatele

Rodiče mají dva volené zástupce, kteří jsou členy výkonné rady spolku Frank Bold Kids a spolupodílí se na rozhodovacích procesech.

Zapojení rodičů do programu

Velmi uvítáme, pokud se zapojíte do přípravy slavností. Pedagog-garant vždy obesílá rodiče s informacemi přibližně 2-3 týdny dopředu a vyzývá rodiče k pomoci s přípravou. Můžete se zapojit do vymýšlení a realizace celkového konceptu anebo jen převzít odpovědnost za konkrétní úkol (např. výzdoba, nachystání občerstvení, focení atd.).

Rodiče mají možnost zapojit se i do vedení kroužků. Můžete dětem přijít třeba i jen jednorázově ukázat, co vás zajímá a v čem jste dobří. Zájemci, prosím, kontaktujte ředitelku klubu, Šárku Nekudovou.

Pedagogické konzultace

Pedagogové pravidelně nabízí rodičům individuální konzultace. Můžete se dozvědět, jak vaše dítko funguje ve skupině, s kým a jak si nejraději hraje, jak zvládá sebeobsluhu, pokud je v předškolním věku – jak zvládá předškolácké dovednosti, případně co udělat pro jejich posílení a podobně. V případě jakýchkoliv potíží pedagogové kontaktují rodiče a společně hledají cesty k jejich zvládnutí.