Povinná předškolní docházka a Individuální vzdělávání

LK Medlánka může přijmout dítě v jeho posledním roce před nástupem do ZŠ (povinný předškolní rok) pouze v režimu Individuálního vzdělávání.

Nejsme školské zařízení. Což znamená, že dítě je ve spádové nebo jiné „rejstříkové“ mateřské škole přihlášeno na Individuální vzdělávání. To znamená, že do spádové školky dítě fyzicky nedochází. Jeho vzdělávání je plně v kompetenci rodiče. Dítě může chodit do Lesního klubu.

Více k Individuálnímu vzdělávání naleznete na webových stránkách naší druhé Lesní mateřské školy Sýkorka.

LMŠ Sýkorka jako školka zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení MŮŽE:
– přijímat děti k povinné předškolní docházce. Ta musí být plněna v 1 zařízení 5 dní v týdnu, 4 hodiny denně,
– může přijímat děti na Individuální vzdělávání.

Děti mladší 5 let (tedy ty, které neplní povinné předškolní vzdělávání) mohou navštěvovat dvě různé MŠ, nebo MŠ a Klub.

MŠMT připravilo pro rodiče i pro ředitele škol manuál k povinné předškolní docházce a individuálnímu vzdělávání. Zveřejněny byly také další dokumenty (celkem 4). Při čtení všech dokumentů rozlišujte mezi pravidly pro spádovou MŠ (žádná LMŠ nemůže být spádovou LMŠ) a MŠ.