Průběh dne

Dopolední blok
8:00 – 9:00 příchod dětí do školky, hry a činnosti dle vlastní volby v zázemí školky
9:00 – 10:00 ranní přivítání, příběh, zopakování pravidel, dopolední svačina (odehrává se dle počasí buď ve školce, nebo mimo školku)
10:00 – 12:00 cesta na předem domluvené stanoviště, vyprávění a dramatizace pohádek a příběhů, vedená a volná činnost v lese, návrat do školky, prospěšná činnost ve školce
12:00 – 13:00 hygiena, předobědový rituál, oběd
Odpolední blok
12:30 – 13:00 vyzvedávání dětí
13:00 – 14:00 odpolední odpočinek dětí
14:00 – 16:00 volná hra, kroužky (hudební, výtvarné, pohybové, rukodělné, divadelní apod.)
15:00 – 16:00 odpolední svačina dětí
16:00 – 16:30 vyzvedávání dětí, odchod dětí i rodičů
16:30 – 17:00 úklid školky