Očkování

Lesní klub Medlánka není školským zařízením. Jsme spolek, který poskytuje služby svým členům. Nepodléháme tedy zákonu § 50 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a do našeho Lesního klubu Medlánka tudíž nevyžadujeme potvrzení od lékaře o povinném očkování.