Přednáška: Rodinné systémy

Ve školkách pracujeme nejen s dětmi, ale také s jejich rodinami. Proto je dobré vědět, jak fungují rodinné systémy, a jak můžeme rodiny a potažmo jejich děti podpořit. Dnes jsou všechny podoby rodiny možné, ale ne všechny jsou pro dítě užitečné. Pro rodinnou terapii je blízká definice rodiny jako sociálního systému, který tvoří vztahy mezi jejími jednotlivými členy. Přednáška se zaměří na vývoj jedince v rodině, která je chápána jako sociální děloha, v jejímž vnitřním prostoru může jedinec dozrávat na psychické úrovni. Středem zájmu budou komunikační jazyk rodiny (slova-obsah-význam) jako určující prvek pro deformitu či zdravý vývoj jedince, struktura rodiny nerespektující přirozené hranice mezi rodinnými subsystémy, její pravidla a očekávání, nevhodné výchovné styly v rodině i strategické hry v ní, jako je spojenectví, přehnaná náklonnost, konflikt nebo odklon. Pozornost bude zaměřena na strategie zvládání zátěže v rodině, stresové pozice, symptomy rodiny, udržující prvky a na hledání vnitřních zdrojů rodiny. Předobrazem bude naše vlastní zkušenost.

Přednášející: Mgr. Alena Laláková
Ředitelka organizace Jeden strom z.ú, ZŠ a LMŠ Na dvorečku, členka Rady ALMŠ, speciální pedagog-etoped a rodinná terapeutka. Profesně se mnoho let věnovala jako adiktoložka práci s klienty se závislostním chováním (CNP Drop in). V oblasti speciálně pedagogické a terapeutické se mnoho let věnuje práci s dětmi s opožděným vývojem řeči, ADHD a PAS, rodinné a párové terapii. V oblasti NNO je její specializací etika neziskového sektoru a učitelské profese, v rámci přednáškové činnosti pak evaluace výchovně vzdělávacího procesu, vývojová psychologie předškolního věku, pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika, školní zralost.

Termíny

Přednáška na téma Rodinné systémy